• Mikročipai ir gyvūnų registracija

Mikročipai ir gyvūnų registracija

Gyvūnų (augintinių) registras

Gerbiamieji  gyvūnų savininkai,

Primename, kad nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo reikalavimas, kad visi Lietuvoje laikomi šunys, katės ir šeškai būtų paženklinti mikroshemomis bei jų duomenys ir jų savininkų duomenys būtų patalpinti Į GYVŪNŲ AUGINTINIŲ REGISTRĄ (kurį administruoja VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras).

  1. Kiekvienas gyvūno augintinio savininkas yra pats atsakingas už šuns, katės ar šeško įregistravimą į Gyvūnų augintinių registrą. Kitam gyvūno savininkui ar laikytojui galima perduoti tik Gyvūnų augintinių registre įregistruotą šunį, katę ar šešką.
  2. Šunys, katės ir šeškai, kurie paženklinti mikroschema po 2016 m. sausio 1 d., turi būti įregistruoti Gyvūnų augintinių registre ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo jų paženklinimo mikroschema. Jaunikliai, gimę po 2016 m. sausio 1 d., turi būti paženklinti mikroshema iki 4 mėn amžiaus, bet ne vėliau nei jie bus perduodami naujam savininkui.
  3. Iki 2015 m. gruodžio 31 d. mikroschema paženklinti šunys, katės ir šeškai, turi būti įregistruojami Gyvūnų augintinių registre iki 2017 m. balandžio 1 d., bet ne vėliau kaip iki šuns, katės ar šeško perdavimo kitam savininkui ar laikytojui.
  4. Šunys, katės ir šeškai, atvežti į Lietuvos Respubliką iš Europos Sąjungos ir trečiųjų valstybių, turi būti įregistruoti Gyvūnų augintinių registre per 14 dienų nuo atvežimo.

 UAB “Jakovo veterinarijos centras” suteikia gyvūnų identifikavimo ir registracijos paslaugas:

Kai gyvūnas jau paženklintas mikroschema: Savininkas atvyksta į kliniką su gyvūnu, kur patikrinamas mikroschemos veikimas ir gyvūno tapatybė. Privaloma atsinešti turimus dokumentus: apie gyvūno ženklinimą, Gyvūno augintinio pasą, kilmės liudijimą (jei turima). Gyvūno savininkas privalo pateikti savo asmens dokumentą (teises, pasą, ID kortelę). Sutikrinę duomenis, klinikos darbuotojai užpildys PRAŠYMĄ DĖL GYVŪNO AUGINTINIO ŽENKLINIMO IR ĮREGISTRAVIMO.

  1. Kai gyvūnas dar nepaženklintas mikroschema: Savininkas atvyksta į kliniką su gyvūnu; su savimi privalo atsinešti turimus gyvūno  dokumentus, gyvūno kilmės liudijimą ( jei turima) ir savo asmens dokumentą (teises, pasą, ID kortelę). Klinikos darbuotojai implantuos mikroschemą (paslaugos kaina 15 eurų) ir užpildys PRAŠYMĄ DĖL GYVŪNO AUGINTINIO ŽENKLINIMO IR ĮREGISTRAVIMO

Toliau gyvūno savininkas gali pasirinkti kur jam patogiau atlikti registravimo paslaugą:

  • Jakovo veterinarijos centras atlieka šią paslaugą vietoje – kaina 10 eurai.
  • Vilniaus m. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) adresas: atlieka šią paslaugą nemokamai (adresas: Jeruzalės g. 45, LT-08420 Vilnius, tel. (8 5) 249 1700, faks. (8 5) 248 2662, el. paštas vilniausvmvt@vet.lt

Duomenys iš senų duomenų bazių perkeliami nebus. Norėdami gyvūną užregistruoti Gyvūnų Augintinių registre, visi savininkai privalės pildyti minėtą PRAŠYMĄ DĖL GYVŪNO AUGINTINIO ŽENKLINIMO IR ĮREGISTRAVIMO.

Gyvūnų gerovės tikslais Jakovo veterinarijos centro gydytojai visus paženklintus gyvūnus ir toliau registruos www.regivet.lt registre.

 Visi minėti darbai atliekami tik pagal išankstinę registraciją tel. (+370 5) 2132982 arba (+370 5) 2105048.

Parengta pagal:

Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymą
(http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=483657)

GYVŪNŲ AUGINTINIŲ ŽENKLINIMO IR REGISTRAVIMO TAISYKLĖS (Patvirtintos:Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 3D-959) nuoroda:  http://old.zum.lt/index.php?-854643881

  • Lithuanian
  • Russian
  • English