EURICAN HERPES 205 vakcina nuo šunų herpes viruso

Eurican Herpes 205, milteliai ir tirpiklis injekcinei emulsijai ruošti

INFORMACINIS LAPELIS
1. REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Registruotojas:

MERIAL,
29 Avenue Tony Garnier,
F-69007 Lyon,
Prancūzija

Vaisto serijos gamintojas:

MERIAL,
Laboratoire Porte des Alpes,
Rue de l’Aviation,
F-69800 Saint Priest,
Prancūzija
2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Eurican Herpes 205, milteliai ir tirpiklis injekcinei emulsijai ruošti

3. VEIKLIOJI IR KITOS MEDŽIAGOS

Vienoje 1 ml dozėje yra F205 padermės šunų herpes virusų antigenų 0,3–1,75 μg*.

* išreikšti gB glikoproteinų mikrogramais.

Parafino aliejus.

4. INDIKACIJA (-OS)

Kalėms aktyviai imunizuoti, norint apsaugoti šuniukus nuo gaišimo, klinikinių požymių ir pažeidimų, kuriuos sukelia pirmosiomis gyvenimo dienomis patekę šunų herpes virusai.

5. KONTRAINDIKACIJOS

Nėra.

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Gali pasireikšti padidėjusio jautrumo reakcijos. Tai atsitinka retai. Tuo atveju būtina gydyti simptomiškai.

Sušvirkštus vakciną, injekcijos vietoje iki 10% gyvūnų gali atsirasti praeinanti edema. Ši reakcija paprastai per savaitę pranyksta.

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Šunys (šuningos kalės).

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Po oda reikia švirkšti dvi vakcinos dozes po 1 ml pagal tokią schemą:

 • pirmą kartą: rujos metu arba po kergimo praėjus 7–10 dienų,
 • antrą kartą: likus 1–2 sav. iki numatomo šuniavimosi.

Revakcinuoti reikia kiekvieno kito šuningumo metu pagal tą pačią schemą.

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Nėra.

10. IŠLAUKA

Nenumatyta.

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI
 • Saugoti nuo vaikų.
 • Laikyti šaldytuve (2-8 °C). Negalima užšaldyti. Saugoti nuo šviesos.
 • Ištirpinus būtina sunaudoti nedelsiant.
 • Nenaudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant etiketės.
12. SPECIALIEJI NURODYMAI
 • Vakcinuoti galima tik sveikus gyvūnus.
 • Nemaišyti su jokiu kitu imunologiniu preparatu, išskyrus pridedamą tirpiklį.
 • Eurican Herpes 205 specialiai skirta naudoti šuningumo metu.

Nėra saugumo ir efektyvumo duomenų vienu metu naudojant šią vakciną su kitomis, todėl nerekomenduotina 14 d. iki vakcinacijos arba 14 d. po vakcinacijos šia vakcina naudoti kitas vakcinas.

Perdozavus vakcinos joks šalutinis poveikis, išskyrus aprašytą punkte „Nepalankios reakcijos“, nepastebėtas.

Naudotojui

Preparate yra mineralinio aliejaus. Atsitiktinai įšvirkštus/įsišvirkštus gali atsirasti stiprus skausmas ir tynis, ypač sušvirkštus į sąnarį ar pirštą, retai dėl to galima netekti piršto, jei laiku nesuteikiama skubi medicininė pagalba.

Atsitiktinai įšvirkštus šio vaisto, būtina nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos, nepaisant sušvirkšto labai nedidelio preparato kiekio, ir su savimi turėti šio vaisto informacinį lapelį.

Jei suteikus medicininę pagalbą skausmas trunka daugiau kaip 12 val., reikia kreiptis pakartotinai.

Gydytojui

Preparate yra mineralinio aliejaus. Sušvirkštas net mažas vaisto kiekis gali sukelti didelį tynį, kuris gali, pvz., sukelti išeminę nekrozę ar net galima netekti piršto. Būtina SKUBI kvalifikuota chirurginė pagalba, gali tekti įpjauti ir praplauti injekcijos vietą, ypač jei apimti piršto minkštimas ar sausgyslė.

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Nesunaudoto veterinarinio vaisto likučiai ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Europos vaistų agentūros (EMEA) tinklalapyje http://www.emea.eu.int/.

15. KITA INFORMACIJA

Tai išgryninta vakcina šuningoms kalėms aktyviai imunizuoti, kad šuniukams susidarytų pasyvus imunitetas herpes virusų sukeliamai mirtinai naujagimių ligai.

Dėžutėje 2 x 1 buteliuką, 2 x 10 buteliukų ir 2 x 50 buteliukų.

Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės.

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

 • Lithuanian
 • Russian
 • English