PNEUMODOG vakcina šunims nuo kvėpavimo ligų

PNEUMODOG, inaktyvuota vakcina, injekcinė suspensija

INFORMACINIS LAPELIS
1. REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Registruotojas ir gamintojas:

Merial,
29, avenue Tony Garnier,
69007 Lyon,
Prancūzija.

Vaisto serijos gamintojas:

Merial,
Laboratory of Portes des Alpes,
Rue de l‘aviation,
69800 Saint Priest,
Prancūzija.
2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

PNEUMODOG, inaktyvuota vakcina, injekcinė suspensija

3. VEIKLIOSIOS IR KITOS MEDŽIAGOS

Vienoje vakcinos dozėje (1 ml) yra:

veikliųjų medžiagų:

inaktyvuotų Bordetella bronchiseptica, ne mažiau kaip kad vakcinuotiems šunims susidarytų ne inaktyvuotų 2 tipo paragripo virusų, ne mažiau kaip mažesnis kaip 1,6 log10 antikūnų titras;

aliuminio hidroksido 0,6 mg,

tiomersalio, ne daugiau kaip 0,1 mg,

kitų pagalbinių medžiagų iki 1 ml.

4. INDIKACIJOS

Šunims aktyviai imunizuoti nuo Bordetella bronchiseptica ir 2 tipo paragripo virusų sukeliamų kvėpavimo organų ligų.

5. KONTRAINDIKACIJOS

Nėra.

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Kaip ir naudojus kitas vakcinas, gali pasireikšti padidėjusio jautrumo reakcijos. Jos būna retai, o pasireiškus būtina gydyti simptomiškai.

Dėl aliuminio hidroksido injekcijos vietoje gali susidaryti nedidelis gumbelis, kuris išnyksta savaime.

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją ar Lietuvos valstybinę veterinarijos preparatų inspekciją.

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Šunys.

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Šuniui po oda reikia švirkšti vieną dozę vakcinos (1 ml) pagal tokią schemą:

pirminė vakcinacija:
  • vakcinuotų kalių šuniukus pirmą kartą reikia vakcinuoti 4 sav. amžiaus, nevakcinuotų kalių – nuo 6 sav. amžiaus;
  • antrą kartą šuniukus reikia vakcinuoti po 2–3 sav;
pakartotinė vakcinacija:
  • rekomenduotina veislinius šunis kasmet vakcinuoti prieš kergimą, taip pat likus 7 d. iki numatomo kontakto su šunų grupe.
9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Vakcinuoti galima tik visiškai sveikus šunis, kurie likus ne mažiau kaip 10 d. iki vakcinacijos buvo tinkamai dehelmintizuoti.

Panaudojus vaistą šuningoms kalėms jokių nepalankių reakcijų nepastebėta.

Nėra saugumo ir efektyvumo duomenų vienu metu naudojant šią vakciną su kitomis.

Skyrus keletą vakcinos dozių jokios nepalankios reakcijos nepasireiškė.

Nemaišyti su jokiu kitu vaistu.

10. IŠLAUKA

Nenumatyta.

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti šaldytuve (2–8 °C).

Saugoti nuo šviesos.

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

Nėra.

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Išmetamos atliekos turi būti nukenksmintos virinant, sudegintos ar pamerktos į tinkamą dezinfekantą, aprobuotą kompetentingos institucijos.

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

2006-12-19

15. KITA INFORMACIJA

Tik veterinariniam naudojimui.

Parduodama tik veterinarijos gydytojui.

  • Lithuanian
  • Russian
  • English