PUREVAX RCPCh FeLV vakcina 8 savaičių ir vyresnėms katėms

Purevax RCPCh FeLV, liofilizatas ir tirpiklis injekcinei suspensijai ruošti

INFORMACINIS LAPELIS
1. REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Registruotojas:

MERIAL
29, avenue Tony Garnier
F-69007 Lyon
Prancūzija

Vaisto serijos gamintojas:

MERIAL
Laboratoire Porte des Alpes
Rue de l’Aviation
F-69800 Saint Priest
Prancūzija
2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Purevax RCPCh FeLV

Liofilizatas ir tirpiklis injekcinei suspensijai ruošti

3. VEIKLIOSIOS IR KITOS MEDŽIAGOS

Vienoje vakcinos dozėje (1 ml) yra:

liofilizate:

nusilpnintų FHV F2 padermės kačių rinotracheito herpes virusų ……. ≥ 104,9 CCID501,

inaktyvuotų FCV 431 ir G1 padermių kačių kalicivirusų antigenų…….. ≥ 2,0 IFA vienetai,

nusilpnintų 905 padermės Chlamydophila felis…………………………. ≥ 103,0 EID502,

nusilpnintų PLI IV padermės kačių panleukopenijos virusų…………… ≥ 103,5 CCID501,

pagalbinių medžiagų:

gentamicino ………………………………………………………………… ne daugiau kaip 34 μg,

tirpiklyje:

FeLV rekombinantinių vCP97 padermės kanarėlių raupų virusų ……… ≥ 107,2 CCID501.

1 – 50% ląstelių kultūros užkrečianti dozė.

2 – 50% kiaušinių užkrečianti dozė.

4. INDIKACIJOS

8 sav. amžiaus ir vyresnėms katėms aktyviai imunizuoti nuo:

 • kačių infekcinio rinotracheito, norint sumažinti klinikinius ligos požymius,
 • kalicivirozės, norint sumažinti klinikinius ligos požymius ir virusų išskyrimą į aplinką,
 • chlamydophila felis, norint sumažinti klinikinius ligos požymius,
 • nuo kačių panleukopenijos, norint mažinti kačių mirtingumą ir ligos klinikinius požymius,
 • nuo kačių leukemijos, norint apsaugoti nuo persistentinės viremijos ir klinikiniams ligos požymiams mažinti.

Imunitetas rinotracheitui, kalicivirusams, chlamydophila felis ir panleukopenijai susidaro praėjus 1 sav. po pirminės vakcinacijos, kačių leukemijai – praėjus 2 sav. po pirminės vakcinacijos.

Imunitetas rinotracheitui, kalicivirusams, chlamydophila felis ir kačių leukemijai išlieka 1 metus, panleukopenijai – 3 metus po paskutinės vakcinacijos (revakcinacijos).

5. KONTRAINDIKACIJOS

Negalima vakcinuoti katingų kačių.

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Įprastai naudojant vakciną kartais gali atsirasti laikinas mieguistumas, anoreksija ar hipertermija, praeinantys per 1 parą, retai – 2 paras. Kartais gali pasireikšti vietinė reakcija (skausmas palpuojant, niežulys ar ribotas patinimas), kuri per 1 ar 2 savaites pranyksta.

Išimtinais atvejais gali pasireikšti padidėjusio jautrumo reakcija. Tuo atveju reikia taikyti simptominį gydymą.

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Katės.

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Po oda reikia švirkšti vieną vakcinos dozę (1 ml) prieš tai vakcinos liofilizatą ištirpinus tirpikliu pagal tokią schemą:

Pirminė vakcinacija:
 • pirmą kartą švirkšti nuo 8 sav. amžiaus,
 • antrą kartą – praėjus 3–4 sav.

Jeigu kačiukai turi didelį kiekį specifinių kolostrinių antikūnų, pirmą kartą jie turi būti vakcinuojami nuo 12 sav. amžiaus.

Revakcinacija:
 • nuo visų vakcinos apsaugomų ligų – praėjus metams po pirminės vakcinacijos,
 • po to kasmet revakcinuojama nuo rinotracheito, kalicivirusų, chlamidiozės, kačių leukemijos ir kas tris metus – nuo panleukopenijos.
9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Ištirpinus sunaudoti nedelsiant.

Nemaišyti su jokia kita vakcina ar imunologiniu preparatu.

Yra saugumo ir efektyvumo duomenų, kurie įrodo, kad šią vakciną galima naudoti tą pačią dieną, kaip ir Merial vakciną nuo pasiutligės su adjuvantu, tačiau jų nemaišant.

10. IŠLAUKA

Nenumatyta.

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti ir gabenti 2–8 0C temperatūroje, saugoti nuo šviesos.

Nesušaldyti.

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

Vakcinuoti galima tik sveikus gyvūnus.

Prieš vakcinaciją rekomenduotina nustatyti FeLV antigenemiją.

Teigiamų FeLV kačių vakcinacija yra neefektyvi.

Atsitiktinai įsišvirkštus, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio vaisto informacinį lapelį ar etiketę.

Vakcinos negali naudoti žmonės, sergantys imunodeficitu ar vartojantys imunitetą slopinančius vaistus. Atsitiktinai įsišvirkštus, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir įspėti, kad įsišvirkšta gyvos chlamidijų vakcinos.

Negalima vakcinuoti katingų kačių.

Nerekomenduotina vakcinuoti kates laktacijos metu.

Nepalankaus poveikio nepastebėta panaudojus keletą dozių, išskyrus nurodytus punkte „Nepalankios reakcijos “. Išimtinais atvejais hipertermija gali trukti 5 dienas.

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Išmetamos atliekos turi būti nukenksmintos virinant, sudegintos ar pamerktos į tinkamą dezinfekantą, aprobuotą kompetentingos institucijos.

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

2008-01-22

Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Europos vaistų agentūros (EMEA) tinklalapyje http://www.emea.europa.eu/.

15. KITA INFORMACIJA

Vakcinoje yra rekombinantinis kanarėlių raupų virusas su A pogrupio kačių leukemijos viruso (FeLV) env ir gag genais. Natūraliomis sąlygomis ligą sukelia tik A pogrupio kačių leukemijos virusai.

Imunizuojant nuo šio pogrupio virusų susidaro visavertė apsauga nuo A, B ir C pogrupių virusų.

Sušvirkšti vakcinos virusai skatina antikūnių susidarymą, tačiau patys kačių organizme nesidaugina.

10 buteliukų po 1 dozę liofilizato ir 10 buteliukų po 1 ml tirpiklio.

50 buteliukų po 1 dozę liofilizato ir 50 buteliukų po 1 ml tirpiklio.

Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės.

Parduodama tik veterinarijos gydytojui.

 • Lithuanian
 • Russian
 • English