FLUBENOL KH pasta šunims ir katėms nuo kirmėlių

FLUBENOL KH, geriamoji pasta

INFORMACINIS LAPELIS

1. TEISĖS TURĖTOJO TIEKIMO RINKAI IR ATSAKINGO UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS
Tiekimo rinkai teisės turėtojas:
Janssen Pharmaceutica N. V.,
Turnhoutseweg 30,
B-2340 Beerse,
Belgija,

Vaisto serijos gamintojas:

Lusomedicamenta,
Sociedade Técnica Farmaceutica S.A.
Estrada Consiglieri Pedroso 69-B
Queluz de Baixo
2730-055 Barcarena,
Portugalija
2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

FLUBENOL KH, geriamoji pasta

3. VEIKLIOJI IR KITOS MEDŽIAGOS

1 ml pastos yra:

veikliosios medžiagos:

flubendazolo 44 mg,

pagalbinių medžiagų: iki 1 ml.

4. INDIKACIJOS

Šunims ir katėms, užsikrėtusiems virškinimo trakto nematodais ir cestodais (Toxocara canis, T. cati, Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum, A. tubaeforme, Trichuris vulpis, Taenia pisiformis, Hydatigena taeniaeformis), gydyti ir profilaktiškai.

5. KONTRAINDIKACIJOS

Nėra.

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Šunys ir katės gerai toleruoja vaistą.

Kai kurios katės dėl streso naudojus vaistą gali seilėtis. Tai neturi poveikio vaistui. Šunims kartais gali pasireikšti vėmimas, kuris praeina savaime.

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Šunys ir katės.

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAI IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI
Dozės

1 ml pastos 2 kg kūno svorio arba 22 mg flubendazolo 1 kg kūno svorio:

  • šuniui ir katei, užsikrėtusiai tik nematodais (askaridėmis ir uncinarijomis), reikia duoti 1 ml pastos 2 kg kūno svorio vieną kartą per dieną 2 d. iš eilės;
  • šuniui ir katei, užsikrėtusiai nematodais ir cestodais, reikia duoti 1 ml pastos 2 kg kūno svorio vieną kartą per dieną 3 d. iš eilės.
Naudojimo būdas

Pastą galima duoti 2 būdais:

  • rekomenduotiną dozę sušvirkšti šuniui arba katei į burną;
  • rekomenduotiną dozę sumaišyti su ėdesiu (šis būdas rekomenduojamas, jei gyvūnas agresyvus arba sunkiai valdomas).

Nuėmus apsauginį švirkšto gaubtelį ir prilaikant stūmoklį, jo žiedą reikia sukti prieš laikrodžio rodyklę iki žymos, atitinkančios gyvūno kūno svorį kilogramais. Po to vaistą reikia gyvūnui sušerti. Duodant antrą vaisto dozę, gyvūno svorį reikia pridėti prie skaičiaus iki kurio buvo pasuktas žiedas ir žiedą persukti iki naujos žymos bei sušerti antrą vaisto dozę.

Pvz., jei katė sveria 3 kg, pirmą kartą žiedą reikia nustatyti ties 3 kg žyma, antrą kartą – ties 6 kg, o trečią kartą – ties 9 kg žyma.

Gydymo rekomendacijos

Šuniukus galima gydyti nuo 1–2 sav. amžiaus ir atjunkymo metu, vėliau kas 2–3 mėn., kales – rujos metu, 10 d. iki ir 10 d. po šuniavimosi, suaugusius šunis – 3–4 kartus per metus, visus šunis – prieš vakcinaciją.

Kačiukus galima gydyti nuo 6 sav. amžiaus, jaunas kates – kas 2-3 mėn., suaugusias kates – 3-4 kartus per metus, visas kates – prieš vakcinaciją.

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

7,8 ml švirkštas skirtas gydyti 5 kg svorio gyvūnus, užsikrėtusius įvairiais helmintais, 3 d.

Galima naudoti vaikingoms patelėms ir laktacijos metu.

Net 5 kartus viršijus rekomenduotiną dozę, šalutinis poveikis nepastebėtas.

10. IŠLAUKA

Nenumatyta.

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Negalima laikyti aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

Panaudojus vaistą reikia nusiplauti rankas.

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Nesunaudoto veterinarinio vaisto likučiai ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

2008-11-13

15. KITA INFORMACIJA

Tik veterinariniam naudojimui.

Parduodama be recepto.

Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės.

Farmakoterapinė grupė: antihelmintinės medžiagos.

ATCvet kodas: QP52AC12.

Flubendazolas yra sintetinė antihelmintinė medžiaga, priklausanti benzimidazolų karbamatų grupei, kuri efektyviai veikia šunų ir kačių nematodus ir cestodus.

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, prašome susisiekti su teisės turėtojo tiekimo rinkai vietiniu atstovu.

  • Lithuanian
  • Russian
  • English